تولید نانو فیبر سلولز به روش سنتز باکتری توسط محققان کشور

تولید نانو فیبر سلولز به روش سنتز باکتری توسط محققان کشور


در مورد تولید نانوسلولز با روش سنتز باکتری، مصاحبه مدیرعامل شرکت نانونوین پلیمر با خبرگزاری ایسنا را در لینک زیر بخوانید

https://www.isna.ir/news/93100200376