با ما در تماس باشید

اطلاعات تماس

((شعبه گرگان)):‌ گرگان،‌ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،‌ مرکز رشد،‌ شرکت نانو نوین پلیمر . کد پستی : 4913815482 ((شعبه ساری)): ساری، پارک جنگلی زارع، خارکش، شرکت نانو نوین پلیمر
گرگان، خ شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مرکز رشد، شرکت نانو نوین پلیمر . ک پ : ۴۹۱۳۸۱۵۷۳۹
+989351177104 | +989308797277 | +989372855256
nanonovin@gmail.com